Avanti Revisjon og Rådgivning leverer tjenester innen revisjon, regnskap og rådgivning. Vårt nettverk består av registrerte revisorer, autoriserte regnskapsførere og advokater med bred erfaring innenfor en rekke bransjer. Vi er opptatt av kvalitet i leveransen hvor involvering og eierskapsfølelse hos våre kunder vektlegges. Gjennom nært samarbeid og kompetansedeling, ønsker vi å være en utviklende og fremtidsrettet samarbeidspartner.

Fra våre kontorer i Bø og Lunde håndterer vi kunder fra fjern og nær.

Hos oss får du tilgang på høy kompetanse og effektive løsninger. Vårt fremste konkurransefortrinn er at vi kan tilby kombinasjonen av nærhet til kunden, spisskompetanse innenfor våre brede fagfelt og bruk av fremtidsrettet teknologi.