Revisjon

Ordinær revisjon er hva som ligger til grunn for en uavhengig bekreftelse på om virksomhetens årsregnskap er avgitt etter lover og regler. Dette innebærer også gjennomgang av virksomhetens formuesforvaltning og interne kontrollsystemer.

Vårt arbeid består av å kvalitetssikre regnskapet. Vi kan utgjøre en forskjell ved å være din støttespiller som gir bidrag til gode rutiner og riktige økonomiske beslutninger. Vi ønsker å skape et godt miljø ved å ivareta dine interesser og fremtidsplaner på en best mulig måte, samt gi deg en effektiv og personlig oppfølging.

Et revidert regnskap øker tilliten til virksomhetens rapportering og er et kvalitetsstempel overfor dine forretningspartnere.

Frivillig revisjon

Frivillig revisjon gjelder for små virksomheter som tilfredsstiller terskelverdiene i aksjeloven, men som likevel vi ha en uavhengig revisor til å revidere årsregnskapet.

Begrenset revisjon

Begrenset revisjon er et alternativ til ordinær revisjon (full revisjon) som kan passe bedre for deg dersom din virksomhet faller inn under terskelverdiene for fravalg av revisjon.

Revisjon av deler av regnskap

Vi kan bistå med revisjon av deler av regnskapet. Det vil si at vi avgir en uavhengig bekreftelse for en eller flere viktige poster i regnskapet. Dette kan for eksempel kreves av dine bankforbindelser, leverandører, offentlige tilskuddsordninger eller andre forretningspartnere.

Forenklet revisorkontroll av regnskap

Forenklet revisorkontroll av regnskap er en kvalitetssikring av hele årsregnskapet med en uavhengig bekreftelse på samme måte som ordinær revisjon (full revisjon). Forskjellen fra ordinær revisjon (full revisjon) er omfanget av arbeidet som blir utført og mindre presisjon. Kontrollen er begrenset først og fremst til forespørsler og analyser.