Rådgivning

Vi tilbyr økonomisk og strategisk rådgivning for alle typer virksomheter, samt enkeltpersoner og eiere med personlig skatt.

Vi kan hjelpe deg med valg av selskapsform, stiftelse av selskap, omdanning og omstrukturering, generasjonsskifte, kapitalforhøyelse (emisjon) og kapitalnedsettelse.

Vi kan utføre analyser av dine regnskapstall med beregninger av eksempelvis omløpshastighet på varelager og kundefordringer, kredittid leverandører, rentabilitet og soliditet. Innen finansiering kan vi bistå deg i veiledning av finansieringsmåter, samt utfylling av lånesøknader og møte med finansinstitusjoner.

Vi hjelper deg med din økonomiske planlegging og oppfølging, vi analyserer dine resultater og utfordrer deg og din virksomhet til å øke bunnlinjen.

Sparringspartner

Trenger du hjelp til å øke lønnsomheten i din virksomhet? Vi kan være en faglig ressurs som bidrar med å løse både små og store problemstillinger.

Vi diskuterer gjerne områder som finansiering, selskapsstruktur, aksjekapitalutvidelser, generasjonsplanlegging, budsjetter og finansiering. Ofte får bransjer nye lovkrav og reguleringer som fører til økt kostnadsnivå. Det kan være usikkerhet i markedet eller finansieringsbehov. Vi blir gjerne din sparringspartner slik at du får et best mulig grunnlag for å foreta viktige beslutninger. Bruk oss som din kunnskapsbank!

Vi samarbeider også med advokater som holder til i samme lokale som oss. De kan bistå ved behov for ytterligere juridisk kompetanse.

Andre tjenester:

Omorganisering av virksomheter

Etablering og avvikling av virksomhet

Aksjonæravtaler

Konkurrentanalyse / benchmarking