Egenkapitaltransaksjoner

Egenkapitaltransaksjoner innebærer transaksjoner mellom en virksomhet og virksomhetens eier.

Vi kan bistå med en rekke typer egenkapitaltransaksjoner, herunder:

Stiftelse av selskap

Utbytte og konsernbidrag

Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse

Omdannelse

Fusjoner og fisjoner

Egne aksjer

Avvikling