Avtalte kontrollhandlinger

Avtalte kontrollhandlinger innebærer at vi utfører spesifikke handlinger etter avtale med din virksomhet og eventuelle tredjeparter. Kontrollhandlingene er rettet mot sentrale deler av regnskapet og virksomhetens interne kontroll. Vi bistår med å bekrefte riktigheten av den avtalte kontrollhandlingen, slik at mottaker kan foreta riktige beslutninger.