Attestasjonsoppdrag

Vi kan bistå med revisorbekreftelser og attestasjoner gjennom året.

Dette kan være alt fra revisjonsattestasjon på omsetningsoppgaver, skattefunn prosjekter, offentlige tilskudd, prosjektregnskaper, redegjørelser etc.